BSc Minor Animal Sciences (WUANS) / BSc

Period 1Period 2Period 3Period 4Period 5Period 6
WUANS - BSc Minor Animal SciencesCS YAS-10306
CS ADP-20306
CS QVE-20306
CS ANU-20306

LegendaCS = Compulsory courses
RO = Restricted optionals